Nízké úrokové sazby pro rekonstrukci i zelenou úsporám

31.08.2016 11:53

Od 15.8.2016 na období kampaně 15.8. - 31.10.2016 úrokové sazby od 4,55 % p.a.   
Vedení úvěrového účtu zdarma

   
Až 800.000 Kč bez zajištění úvěru nemovitostí, v individuálních případech až 1,5
mil. Kč

       
Volitelná doba splatnosti až 18 let

        
Možnost čerpání ihned na účet klienta, na doložení dokladů k účelovosti 1 rok

      
Zpětné proplacení již zaplacených platebních dokladů, pokud nejsou starší 1 rok

        
Zaplacené úroky z úvěru lze odečíst od daňového základu