Narodil jsem se 1967 na Jižní Moravě v Kyjově na Hodonínsku. Od roku 1997 pracuji jako poradce a úvěrový specialista Stavební spořitelny České spořitelny. O něco později pro celou Finanční skupinu České spořitelny, dále Kapitol s.r.o. a to až do současnosti. Evropskou tradici jednoho poradce rodiny zastávám již dlouhá léta a dělám vše proto, abych byl vynikajícím poradcem, který nabízí profesionální finanční poradenství, produkty a služby, které plní i nejnáročnější přání klientů. Jsem rád, že jsem součástí týmu vynikajících poradců. S námi jdete tou správnou cestou…     

Praxe

 

Od roku 2005 OSVĚDČENÍ - Úřad státního dozoru v pojišťovnictví zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. OSVĚDČENÍ - vydané Ministerstvem financí ČR Vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Od roku 2004 osvědčení o registraci investičního zprostředkovatele.

Od roku 1997 jako poradce a úvěrový specialista. Stavební spořitelny České spořitelny.

Školení/kurz/seminář,

Profit management ČR s.r.o., Česká republika

Positive s.r.o., Česká republika

Úvěrový poradce - specialista, Česká republika

ALTEGO, Česká republika

Komunikace v obchodě a managementu

Gradua s.r.o., Česká republika

 

 

Co je to poradenství

V západním demokratickém světě došlo k rozmachu finančního poradenství v 70. letech 20. století.

České republice došlo k největšímu boomu finančního poradenství v 90. letech souběžně s pojišťovacími makléři, agenty apod. Od této doby se finanční poradenství neustále vyvíjí a v současné době je na českém trhu kolem 600 zprostředkovatelských společností.

Finanční poradenství

Nebo

Nezávislé finanční poradenství

Finanční poradenství je poskytování poradenství, a to jak osobního a rodinného, jež se týká fyzických osob, tak i firemního týkající se právnických osob.

Je to služba zahrnující poskytování rad ohledně investování finančních prostředků. Obvyklými okruhy finančního poradenství je zajištění penzí resp. zlepšení finanční situace klientů v penzi, zajištění rizik hrozících klientům ať už v zaměstnání, ve sportu apod., financování bydlení atd. Subjektů poskytujících finanční poradenství je mnoho. Teoreticky by měl sice poradce hájit zájmy klienta, avšak v praxi se může vyskytovat v konfliktu zájmů, a to tehdy, je-li motivován především výší provize u konkrétního produktu a upřednostní tedy výši svého zisku před doporučením optimálního produktu pro svého klienta.

Finanční poradenství je pojem zahrnující v sobě dlouhodobou spolupráci klienta a finančního poradce. To znamená, že finanční poradenství nekončí po schůzce, ale předpokládá se dlouhodobá spolupráce, kdy finanční poradce poskytuje svému klientovi „servis“ služby – informuje ho o změnách na finančních trzích, o nových možnostech či produktech na trhu a také o možnostech přizpůsobení stávajících produktů aktuálním trendům a vývoji na trzích. Všechny tyto aktivity provádí finanční poradce v zájmu svého klienta, jelikož hájí jeho zájmy a nehájí zájmy žádné z finančních společností. https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_poradce