Nová zelená úsporám

31.08.2016 11:44

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Zbývající částku na uskutečnění Vašeho záměru Vám dle
potřeby vyřídím já. Informace jak začít naleznete zde: https://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/