Pojištění

Kapitálové životní pojištění v sobě zahrnuje dvě funkce: pojišťovací a spořicí. Protože je možné použít životní pojištění jako zdroj příjmů v důchodu, je podporováno ze strany státu. O zaplacené pojistné je možné (po splnění některých podmínek) snížit daňový základ. Maximální částka, o kterou je možné snížit daňový základ je 12 000 Kč ročně.

Nižší daňový základ znamená nižší zaplacenou daň, což znamená pro klienty úsporu.

Jestliže chceme odečítat zaplacené pojistné z daňového základu, musí smlouva o životním pojištění trvat do 60 let věku. V případě nedodržení této podmínky bychom museli vrátit daňové zvýhodnění, které jsme obdrželi.

Životní pojištění plní ještě pojistnou funkci, což s sebou nese náklady pojišťovny.

Výnos je snížen o daň, která se platí z výnosu a činí 15 %.