Investování

Spoření (pravidelné investování) do otevřených podílových fondů skýtá mnoho možností. Nabídka fondů je totiž široká a je možno vybírat z mnoha fondů podle jejich výnosnosti nebo jejich rizikovosti.

Fondy nenabízejí žádné státní podpory, ale mají také nejmenší omezení. Peníze investované do fondů je možné vyzvednout kdykoli. Jedinou lhůtou, kterou je dobré dodržet, je 6 měsíců. Po této době je výnos z prodeje podílových listů osvobozen od daně z příjmů. V opačném případě by bylo nutné platit daň z případných výnosů.