Stavební spoření

Stavební spoření je vhodné jak pro spoření tak i pro financování vlastního bydlení – použití úvěrů.

Státní podpora

Stát poskytuje podporu ve výši 10 % z ročně uspořené částky, maximálně však 2000 Kč .

Likvidita

Stavební spoření je zpravidla na 6 let. To je dáno pravidly pro státní podporu. Nedodržení tohoto časového horizontu by mělo za následek ztrátu státní podpory.

Výnosy

Stavební spořitelna připisuje úroky ve výši 2 % p.a. z vkladu klienta. Vložené prostředky se tak dále zhodnocují.